Vyberte stránku

01 – Mír: Jak léčit akutní poranění

„Když se zraním, co mám dělat?“ Kolem akutních sportovních zranění koluje plno rad, receptů, mýtů a nedorozumění.

První díl přináší rozhovor lékařky a sportovce o  aktuálním pohledu na léčbu akutních sportovních úrazů měkkých tkání jako jsou svaly nebo vazy.

Podíváme se na možnosti jak poranění léčit na místě, jak urychlit hojení a čemu se vyvarovat abychom hojení nezpomalili.

Snažíme se přinést do pohledu na léčbu zranění mír (PEACE), což je zároveň akrony, který nám pomůže si správné kroky zapamatovat.

Úrazy měkkých tkání 

„ Immediately after injury, do not harm and let PEACE guide your aproach“

P = protect  (ochránit)

Bezprostředně o úraze snižte zátěž, odlehčete končetinu nebo omezte pohyb na nezbytně nutnou dobu 1-3 dnů. Snížíte tím riziko krvácení, předejdete dalšímu poškození měkkých tkání a tím zhoršení hojení. Klid by měl být co nejkratší, protože jeho zbytečné prodlužování snižuje kvalitu tkáně a svalovou sílu (2). Bolest by měla být vodítkem, jak dlouho budeme poraněné místo šetřit.

E = elevate (zdvihnout)

Zdvihněte končetinu nad úroveň srdce abyste snížili otok. Důkazy o tomto přístupu nevycházejí z velkých studií, ale tento přístup je obecně uznávaný, vyzkoušený a poměr risk – benefit je malý.

A = avoid (vyhnout se protizánětlivým lékům)

Různé fáze zánětu jsou součástí reakce těla na akutní poranění a jsou běžnou součástí hojení. Proto snižování zánětlivé odpovědi může negativně ovlivnit hojení z dlouhodobého pohledu. Zvláště při vyšších dávkách léků ze skupiny NSAID (nesteroidních antirevmatik). (3)

Ledování působí na tkáň zpomalením vedení signálů bolesti (teploty pod 15 st C.) a snížením otoku. Zpomalením látkové výměny v tkáních a zpomalení odumírání tkáně se odehrává až v teplotách mezi 5-15 st C, kterých nejsme v hloubce většinou schopni docílit (4).

Přerušované podávání (neboli 10 minut obklad, 10 minut bez obkladu) může zvýšit analgetický efekt a snížit pravděpodobnost poškození kůže popáleninami mrazem a poranění nervových zakončení (5). Ačkoliv je mnoho komerčních přípravků usnadňující aplikaci, většinou je pytlík s rozdrceným ledem přes bavlněnou látku dostačující.

C = compress (stlačit)

Mechanický tlak pomocí neelastických tejpů, obinadel nebo pevných návleků může snížit kloubní otok a krvácení. I přes kontroverzní výsledky studií autoři doporučují krátkodobou kompresi kotníku k snížení otoku a zlepšení kvality života. (6)

E = educate (vzělávat)

Dobře informovaný a poučený pacient je dobrý pacient. Je třeba dostatek informací o povaze poranění, možnost zatěžování a době hojení.

Buďte po poranění aktivní. Pasivní přístupy v akutní fázi poranění, jako manuální terapie, elektroléčba nebo akupunktura nemají jasný efekt na zlepšení bolestivosti nebo funkce ve srovnání s aktivním přístupem (3)

 

Citovaná literatura:

1. Dubois B, Esculier JF. Soft-tissue injuries simply need PEACE and LOVE. Br J Sports Med. 2020 Jan a 31377722., 54(2):72-73. doi: 10.1136/bjsports-2019-101253. Epub 2019 Aug 3. PMID:.

2. Bleakley CM, Glasgow P, MacAuley DC. PRICE needs updating, should we call the POLICE? Br J Sports Med. 2012 Mar a 21903616., 46(4):220-1. doi: 10.1136/bjsports-2011-090297. Epub 2011 Sep 7. PMID:.

3. Vuurberg G, Hoorntje A, Wink LM, van der Doelen BFW, van den Bekerom MP, Dekker R, van Dijk CN, Krips R, Loogman MCM, Ridderikhof ML, Smithuis FF, Stufkens SAS, Verhagen EALM, de Bie RA, Kerkhoffs GMMJ. Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains.

4. Bleakley CM, Glasgow P, Webb MJ. Cooling an acute muscle injury: can basic scientific theory translate into the clinical setting? Br J Sports Med. 2012 Mar a 21677317., 46(4):296-8. doi: 10.1136/bjsm.2011.086116. Epub 2011 Jun 15. PMID:.

5. Bleakley CM, McDonough SM, MacAuley DC, Bjordal J. Cryotherapy for acute ankle sprains: a randomised controlled study of two different icing protocols. Br J Sports Med. 2006 Aug, 40(8):700-5 a 12., discussion 705. doi: 10.1136/bjsm.2006.025932. Epub 2006 Apr.

6. Hansrani V, Khanbhai M, Bhandari S, Pillai A, McCollum CN. The role of compression in the management of soft tissue ankle injuries: a systematic review. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2015 Aug a P, 25(6):987-95. doi: 10.1007/s00590-015-1607-4. Epub 2015 Feb 4.

7. Khan KM, Scott A. Mechanotherapy: how physical therapists‘ prescription of exercise promotes tissue repair. Br J Sports Med. 2009 Apr, 19244270, 43(4):247-52. doi: 10.1136/bjsm.2008.054239. Epub 2009 Feb 24. PMID: a PMC2662433., PMCID:.

8. Briet JP, Houwert RM, Hageman MGJS, Hietbrink F, Ring DC, Verleisdonk EJJM. Factors associated with pain intensity and physical limitations after lateral ankle sprains. Injury. 2016 Nov a 9., 47(11):2565-2569. doi: 10.1016/j.injury.2016.09.016. Epub 2016 Sep.

9. Sculco AD, Paup DC, Fernhall B, Sculco MJ. Effects of aerobic exercise on low back pain patients in treatment. Spine J. 2001 Mar-Apr a 14588388., 1(2):95-101. doi: 10.1016/s1529-9430(01)00026-2. PMID:.

10. https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128. [Online]